Stanowiska sensoryczne

Analiza sensoryczna

Na zdjęciu są stanowiska sensoryczne do przeprowadzenia analizy kosmetyków i żywności

Chociaż instrumentalne metody oceny parametrów jakości produktów osiągnęły dotychczas duże zaawansowanie, to ocena sensoryczna parametrów organoleptycznych jest jedną z wiodących metod. Analiza sensoryczna to analiza z wykorzystaniem zmysłów, które dostarczają organizmowi informacji o otoczeniu poprzez wzrok, słuch, węch, smak, dotyk i interocepcję. Analiza sensoryczna jest szeroko stosowana do oceny jakości wody, żywności, kosmetyków czy opakowań. Analiza sensoryczna jest dość prosta. Zawsze stosuje się ją w pierwszej kolejności, gdyż bardzo często eliminuje konieczność wykonywania kosztownych i czasochłonnych dalszych badań. 

Oprócz prostoty i dostępności, jest niezbędna do oceny jakości gotowych produktów. Jednak jak każda metoda, analiza sensoryczna ma swoje wady. W pewnym stopniu ta metoda jest subiektywna, co wynika ze zmienności odczuć różnych osób i tej samej osoby (w zależności od stanu organizmu). Stosuje się ją w przypadkach, gdy nie ma bardziej obiektywnych, naukowo uzasadnionych metod analizy.
Jeśli jednak stworzy się pewne środowisko dla metody sensorycznej (organoleptycznej), to subiektywność można ograniczyć do minimum. Jeżeli chodzi o optymalne środowisko dla analizy sensorycznej to zależy ono od wielu czynników.

Na zdjęciu są stanowiska sensoryczne do przeprowadzenia analizy kosmetyków i żywności

Chociaż instrumentalne metody oceny parametrów jakości żywności osiągnęły dotychczas duże zaawansowanie, to ocena sensoryczna parametrów organoleptycznych jest jedną z wiodących metod. Analiza sensoryczna to analiza z wykorzystaniem zmysłów, które dostarczają organizmowi informacji o otoczeniu poprzez wzrok, słuch, węch, smak, dotyk i interocepcję. Analiza sensoryczna jest szeroko stosowana do oceny jakości wody, żywności, kosmetyków 

czy opakowań. Analiza sensoryczna jest dość prosta. Zawsze stosuje się ją w pierwszej kolejności, gdyż bardzo często eliminuje konieczność wykonywania kosztownych i czasochłonnych dalszych badań.
Oprócz prostoty i dostępności, jest niezbędna do oceny jakości gotowych produktów. Jednak jak każda metoda, analiza sensoryczna ma swoje wady. W pewnym stopniu ta metoda jest subiektywna, co wynika ze zmienności odczuć różnych osób i tej samej osoby (w zależności od stanu organizmu). Stosuje się ją w przypadkach, gdy nie ma bardziej obiektywnych, naukowo uzasadnionych metod analizy.
Jeśli jednak stworzy się pewne środowisko dla metody sensorycznej (organoleptycznej), to subiektywność można ograniczyć do minimum. Jeżeli chodzi o optymalne środowisko dla analizy sensorycznej to zależy ono od wielu czynników.

Wymagania dotyczące oświetlenia

Oświetlenie jest jednym z ważnych czynników przy testach/badaniach sensorycznych. Oświetlenie jest szczególnie ważne przy badaniu barwy próbek. Oświetlenie stanowiska sensorycznego musi być jednolite, bezcieniowe, regulowane i o wystarczającej intensywności, aby umożliwić skuteczne określenie cech charakterystycznych dotyczących wyglądu próbek. W większości przypadków zaleca się stosowanie oświetlenia o charakterystyce określonej przez emitowaną barwę światła na poziomie 6500 K.

Na zdjęciu przedstawiono wnętrze stanowiska sensorycznego gdzie znajduje się oświetlenie stanowiska i zlewik z kranem

Przy badaniu towarów konsumpcyjnych powinno być zapewnione oświetlenie przypominające, w miarę możliwości, oświetlenie występujące w normalnych warunkach domowych. Światło nie może zniekształcać naturalnej kolorystyki próbek produktów. W niektórych przypadkach przy ocenie różnic barwnych wymagane są filtry świetlne: filtry czerwone dla mięsa, dżemów; filtry pomarańczowe, żółte, czerwone dla win, soków i innych napojów; filtry żółte dla masła krowiego i margaryny. Wskazane jest zaciemnienie sali podczas pracy z filtrami świetlnymi.

Oświetlenie jest jednym z ważnych czynników przy testach/badaniach sensorycznych. Oświetlenie jest szczególnie ważne przy badaniu barwy próbek. Oświetlenie stanowiska sensorycznego musi być jednolite, bezcieniowe, regulowane i o wystarczającej intensywności, aby umożliwić skuteczne określenie cech charakterystycznych 

Na zdjęciu przedstawiono wnętrze stanowiska sensorycznego gdzie znajduje się oświetlenie stanowiska i zlewik z kranem

dotyczących wyglądu próbek. W większości przypadków zaleca się stosowanie oświetlenia o charakterystyce określonej przez emitowaną barwę światła na poziomie 6500 K. Przy badaniu towarów konsumpcyjnych powinno być zapewnione oświetlenie przypominające, w miarę możliwości, oświetlenie występujące w normalnych warunkach domowych. Światło nie może zniekształcać naturalnej kolorystyki próbek produktów. W niektórych przypadkach przy ocenie różnic barwnych wymagane są filtry świetlne: filtry czerwone dla mięsa, dżemów; filtry pomarańczowe, żółte, czerwone dla win, soków i innych napojów; filtry żółte dla masła krowiego i margaryny. Wskazane jest zaciemnienie sali podczas pracy z filtrami świetlnymi.

Budowa stanowisk sensorycznych

Na zdjęciu przedstawonę są stanowiska sensoryczne zbudowane w jednym ciągu z 5 sztuk
Na rysunku przedstawiono typowe wymiary stanowiska sensorycznego 900x600 mm

Optymalnym rozwiązaniem jeżeli chodzi o analizę sensoryczną jest wyposażenie sali badawczej w indywidualne stanowiska sensoryczne. Liczba poszczególnych stanowisk sensorycznych zależy od dostępnej przestrzeni, w której można je pomieścić oraz od rodzaju badań, które zwykle odbywają się w danym pomieszczeniu. Minimalna liczba stanowisk to trzy, optymalna to od 5 do 10. Zalecana powierzchnia kabiny sensorycznej to 0,54 m2, przy szerokości 0,9 m i głębokości 0,6 m. Wysokość stołu powinna być taka, aby osoba przeprowadzająca analizę czuła się komfortowo.
W przypadku kiedy stanowisko sensoryczne jest zainstalowane wzdłuż ściany oddzielającej obszar przygotowania próbek od obszaru badań, zaleca się zainstalowanie specjalnych drzwiczek, przez które badane próbki mogą być przekazywane bezpośrednio do stanowisk badawczych.

Wskazane jest zainstalowanie specjalnego systemu sygnalizacyjnego, za pomocą którego osoba przeprowadzająca analizę sygnalizuje gotowość do przyjęcia próbki do oceny. W tym celu można wykorzystać włączniki umieszczone w kabinie, które oświetlają obszar badania próbki.

Nasze stanowiska do oceny sensorycznej

JORLAB oferuje stanowiska do oceny sensorycznej dostosowane wymagań projektowych i wizji klienta. Nasze stanowiska sensoryczne spełniają wszyskie wymagania dotyczące danego rodzaju mebli laboratoryjnych i mogą być stosowane w laboratoriach przemysłu spożywczego, firmach kosmetycznych czy stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Konstrukcje stanowisk sensorycznych mogą być adaptowane do każdego rodzaju prac wykonywanych w laboratorium i są łątwo łączone w ciągi sensoryczne.

Stanowisko do oceny sensorycznej w załeżności od projektu może być wyposażone w:
– oświetlenie LED bezcieniowe z regulacją jasności
– oświetlenie jarzeniowe (wybrane kolory) wraz z włącznikami
– dzwonek lub sygnalizator świetlny
– gniazda elektryczne kroploszczelne
– zlewik (ceramiczny, żywica epoksydowa, PP) i baterię c/z wody
– półkę pod klawiaturę
– półkę lub uchwyt na komputer
– szafkę
– przesuwne drzwiczki do przekazywania próbek

Na zdjęciu przdstawiono oferowane przez firmę JORLAB stanowiska do oceny sensorycznej żywności i kosmetyków

Stanowiska sensoryczne cena

Ceny stanowisk sensorycznych ustalane są indywidualnie i uzależnione od wielu zmiennych takich jak: rodzaj konstrukcji, materiały wykonania, rodzaj zastosowanych rozwiązań,  dodatkowe akcesoria itd. Oferujemy indywidualne rozwiązania złożonych i niestandardowych projektów. Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą za pośrednictwem formularza kontaktowego na dole strony lub drogą telefoniczną.

Rodzaje stanowisk sensorycznych

Poniżej są przedstawione przykładowe warianty oferowanych przez nas stanowisk sensorycznych.

Na rysunku przedstawiono stanowisko sensoryczne z oknem podawczym

Stanowisko z oknem podawczym

Na rysunku przedstawiono stanowisko sensoryczne z oknem podawczym i półką pod klawiaturę

Stanowisko z półką pod klawiaturę

Na rysunku przedstawiono stanowisko sensoryczne z oknem podawczym zlewikiem i baterią

Stanowisko z szafką, zlewikiem i baterią

Na rysunku przedstawiono stanowisko sensoryczne z oknem podawczym szafką i półką pod klawiaturę

Stanowisko z szafką i półką na klawiaturę

Na rysunku przedstawiono stanowisko sensoryczne od tylnej strony z oknem podawczym

Stanowisko od tylnej strony

Na rysunku przedstawiono stanowisko sensoryczne przyścienne z szafką

Stanowisko przyścienne bez okna

Masz pytania?

 Skontaktuj się z nami lub zostaw swoje dane, a oddzwonimy do Ciebie

Kontakt

Kontakt

11

Email

biuro@jorlab.pl

Telefon

+48 731 900 109

Biuro

ul. Mazowiecka 52-68 budynek 8, 87-100 Toruń

Godziny pracy

Pn-Pt 8:00 - 16:00